Thông báo: V/v Tạm ngưng các lớp học phần Tiếng Anh không chuyên của Trung tâm ngoại ngữ từ 06/04/2020 đến 12/04/2020

Thông báo: V/v Tạm ngưng các lớp học phần Tiếng Anh không chuyên của Trung tâm ngoại ngữ từ 06/04/2020 đến 12/04/2020

  • Căn cứ theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ;
  • Căn cứ theo Thông báo số 116/TB-TEX ngày 31/03/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 của Hiệu trưởng trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Chia sẻ e-book dành cho tất cả các học phần anh văn không chuyên của TTNN

Chia sẻ e-book dành cho tất cả các học phần anh văn không chuyên của TTNN

   Chia sẻ e-book đến Sinh viên đang theo học các cấp độ tiếng anh không chuyên phục vụ giảng dạy elearning. 


Thông báo: Triển khai học tập trực tuyến sử dụng dịch vụ Google Meet từ 02/03/2020

Thông báo: Triển khai học tập trực tuyến sử dụng dịch vụ Google Meet từ 02/03/2020

   Căn cứ thông báo số 3: V/v tiếp tục phương thức học tập trực tuyến các học phần lý thuyết và triển khai kế hoạch học thực hành, thực tập tốt nghiệp cho sinh viên đối với kế hoạch học kỳ 2, năm học 2019 - 2020 (từ ngày 02/03/2020)


Thông báo: Cung cấp tài khoản tạm thời và course của giảng viên cho sinh viên trên trang MyElt để học online

Thông báo: Cung cấp tài khoản tạm thời và course của giảng viên cho sinh viên trên trang MyElt để học online

   Tài khoản cấp tạm để sinh viên có thể sử dụng vào trang https://myelt.heinle.com/ (hướng dẫn) để học online tại đây, các tài khoản này sẽ có hiệu lực đến hết ngày 15/3/20202. Sau ngày này, giáo trình trên tài khoản của sinh viên sẽ bị disable và học viên bắt buộc phải nhập access code để tiếp tục sử dụng.


Slide bài giảng của Giảng viên dành cho tất cả các học phần anh văn không chuyên

Slide bài giảng của Giảng viên dành cho tất cả các học phần anh văn không chuyên

   Thông báo đến Sinh viên hiện tại đã upload slide bài giảng của giảng viên các cấp độ tiếng anh không chuyên phục vụ giảng dạy elearning.


V/v hủy các lớp học phần không đủ sĩ số học kỳ II năm học 2019-2020

V/v hủy các lớp học phần không đủ sĩ số học kỳ II năm học 2019-2020

   Do theo số lượng sinh viên đăng ký thực tế vào các lớp học phần trong đợt học kỳ II năm học 2019-2020 của Trung tâm Ngoại ngữ không đủ theo quy định, nay Trung tâm Ngoại ngữ thông báo sẽ hủy lớp học phần tín chỉ, cụ thể như sau:


Hướng dẫn giảng viên tham gia lớp học trực tuyến các học phần Ngoại ngữ không chuyên

Hướng dẫn giảng viên tham gia lớp học trực tuyến các học phần Ngoại ngữ không chuyên

   Căn cứ thực tế diễn biến tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút nCov mới gây ra (Covid-19) và chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành;

   Thực hiện thông báo số 14/TB-NTT của trường Đại học Nguyễn Tất Thành về việc điều chỉnh kế hoạch thi học kỳ 1 và kế hoạch đào tạohọckỳ 2 năm học 2019-2020 từ 17/2/2020 (Dành cho Giảng viên, các đơn vị đào tạo trong toàn trường).   


Hướng dẫn sinh viên học trực tuyến các học phần Ngoại ngữ không chuyên

Hướng dẫn sinh viên học trực tuyến các học phần Ngoại ngữ không chuyên

   Căn cứ thực tế diễn biến tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút nCov mới gây ra (Covid-19) và chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành;

Thực hiện thông báo số 14/TB-NTT của trường Đại học Nguyễn Tất Thành về việc điều chỉnh kế hoạch thi học kỳ 1 và kế hoạch đào tạo học kỳ 2 nămhọc 2019-2020 từ 17/2/2020 (Dành cho Giảng viên, các đơn vị đào tạo trong toàn trường).


Về đầu trang
Design by Information Management Department