hoat dong bo mon
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ NTT

Là đơn vị trực thuộc của Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành,

đảm nhận sứ mệnh nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ cho sinh viên trong và ngoài trường.
Nhiệm vụ chính của Trung Tâm là thực hiện tốt việc đào tạo ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên Đại học chính qui, học viên Cao học và Hệ không chính qui của nhà trường.

Trung tâm uy tín
Trung tâm uy tín
Môi trường học chất lượng
Môi trường học chất lượng
Cam kết chất lượng
Cam kết chất lượng
Hoạt động ngoại khóa thú vị
Hoạt động ngoại khóa thú vị
Đội ngũ giảng viên giỏi
Đội ngũ giảng viên giỏi
Học phí phù hợp
Học phí phù hợp